vyřízení objednávky

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů a vypořádání se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR"). Naším cílem je poskytnout vám kompletní informace a kontrolu týkající se zpracování vašich údajů a dostupnost nástrojů, které vám umožní využívat práva vyplývající ze zákona.
Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jak se staráme o jejich bezpečnost a s kým je sdílíme. Pokud máte další otázky týkající se využívání vašich osobních údajů, napište nám na následující e-mailovou adresu: dontact@bechick.com

 

1. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME ZÍSKAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Využíváme vaše osobní údaje, protože jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě www.bechick.com ("Obchod") nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních informací prostřednictvím e-mailu na zadanou emailovou adresu o nabídce obchodu nebo jste nám jiným způsobem dali své údaje na webových stránkách obchodu. Obchod funguje na základě pravidel, které si můžete přečíst zde.

 

2. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Ing. Veronika Franková se sídlem Štěpánská 24, Praha 1, 110 00, IČ: 00934666, DIČ: CZ8661165579 – dále budeme nazývat správce "Administrátor".

 

3. JAK ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud využijete služby našeho obchodu, zpracujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

a) Za účelem uzavření s vámi kupních smluv o prodeji zboží z Obchodu - základ pro zpracování vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Administrátorem prostřednictvím souhlasu s Obchodními pravidly. V tomto ohledu budeme požadovat od vás největší množství dat, ale pouze v rozsahu nezbytném pro provedení smlouvy o prodeji a dodání zakoupeného zboží; poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není povinné, ale nezbytné pro plnění smlouvy

b) Aby bylo možné spravovat váš účet v obchodě - základem pro zpracování vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Administrátorem vytvořením účtu a souhlasu s Obchodními podmínkami obchodu. Vytvoření účtu v obchodě vám také umožní přístup k poskytnutým údajům včetně historie nákupů a provedení určitých práv souvisejících se zpracováním údajů; poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není povinné, ale nezbytné pro plnění smlouvy,

c) S cílem podání reklamace - v tomto případě základ zpracování je povinností Administrátora vyplývající z ustanovení zákona o záruce za chyby v prodané položce. Poskytnutí údajů v reklamačním formuláři je povinné pro řádné posouzení vaší reklamace,

d) Pokud vyjádříte váš samostatný souhlas, zašleme na poskytnutou emailovou adresu obchodní informace týkající se zboží nabízeného k prodeji v obchodě včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat kontaktem na výše uvedenou adresu nebo kliknutím na odkaz, který zašleme v každém e-mailu obsahujícím obchodní informace. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním. 

e) Pokud vyjádříte váš samostatný souhlas, zašleme na vaše poskytnuté telefonní číslo obchodní informace včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat, třeba kontaktem na výše uvedené údaje. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním. 

f) Pro odesílání personalizovaných marketingových zpráv na webových stránkách obchodu, například ve formě návrhu na nákup zboží pomocí profilování. Zprávy budou připraveny na základě analýzy vašich nákupů - základ pro zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Administrátora spočívající v prodeji zboží nabízeného v obchodě, a to jako vlastní zboží Administrátora, jakož i dodavatelů, 

g) Pro marketingové účely - na doručovací adresu, kterou jste zadali, můžeme příležitostně zaslat informace o nabídce obchodu bechick.com. Základem zpracování vašich údajů v tomto ohledu bude náš oprávněný zájem našich nebo našich partnerů o obchodování se zbožím uvedeným v nabídce. Můžete kdykoliv odvolat souhlas proti zpracování vašich osobních údajů a my zanecháme činností spojené se zasíláním marketingových materiálů. Odvolání můžete provést skrze kontaktní email.

h) Na statistické účely pro vnitřní potřeby Administrátora - v tomto případě bude základem pro zpracování oprávněného zájmu administrátora spočívajícím v shromažďování informací týkajících se rozvoje činností a přizpůsobování služeb potřebám uživatelů Obchodu.

i) S cílem potvrdit plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obrany vůči nárokům nebo odhalení podvodu - základem zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Administrátora, kterým je ochrana práv, potvrzení plnění povinností a získání v tomto ohledu přímé platby od klientů Administrátora.

Zaměřujeme se na průhlednost zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se procesu nebo pravidel zpracování, kontaktujte nás.
Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem a zajišťujeme jejich aktuálnost a správnost. Čas od času vám tedy budeme připomínat nutnost aktualizace údajů zasláním zprávy na vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nebudou zpracovány na automatické rozhodování bez vašeho souhlasu.

 

4. JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

Je na vás, abyste se rozhodli, zda a jaké údaje nám poskytnete, ale nezapomínejte, že při nakupování v obchodě je poskytnutí určitých údajů povinné k provedení prodejní smlouvy, protože bez nich nebudeme moci vaši objednávku zpracovat.
Neposkytnutí požadovaných údajů má za následek neuskutečnění objednávky.
Není povinné vyjádřit svůj souhlas s přijímáním obchodních informací na poskytnutých e-mailových adresách nebo telefonním čísle poskytnutém na provedení uzavřené smlouvy o prodeji zboží. Pokud dáte svůj souhlas, budete ho moci kdykoli odvolat.

 

5. KOMU BUDEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje předáme subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji zboží, které jste koupili:

a) V závislosti na tom, jaký způsob dodání zboží si vyberete, sdílíme vaše údaje potřebné k dodání zboží jednomu z následujících subjektů:
• Zásilkovna.cz
• Česká pošta, s.p.• Ostatní subjekty, které budou v budoucnu poskytovat služby dodání zboží, které jste koupili v obchodě.

b) V závislosti na výběru způsobu platby za zakoupené zboží budeme sdílet vaše údaje nezbytné pro výběr nebo platbu za zakoupené zboží následujícím subjektům:
• Jedna z výše uvedených kurýrních společností, pokud jste jako způsob platby za vybrané zboží zvolili "dobírku"
• GoPay - pokud jste si jako způsob platby zvolili platební systém GoPay
• Dalším platebním operátorům, se kterými budeme spolupracovat, aby získali platbu za zboží, které jste si zakoupili.

c) Pokud jste souhlasili s přijímáním obchodních informací na zadanou e-mailovou adresu nebo telefonním čísle, které jste poskytli, vaše údaje sdílíme subjektům poskytujícím na naši žádost službu odesílání obchodních informací, jako například:
• Simplia s.r.o.

d) Kromě toho budou vaše údaje předány subjektům, které zpravují naše účetnictví a reklamní kampaně.

e) Vaše osobní údaje můžeme sdílet i jiným subjektům z výše uvedených kategorií, se kterými budeme spolupracovat.

 

6. JAK DLOUHO ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje, které jste poskytli, budou zpracovány v období:

a) Nezbytném pro splnění smlouvy o prodeji jakož i vašich nároků na reklamaci, jakož i potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby vůči nárokům, které mohou být směrovány proti nám - ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje,

b) V případě, že nahlásíte požadavek na smazání vašeho účtu v obchodě, můžeme vaše údaje zpracovat v době potřebné k potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám - ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje.

 

7. JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

Používáme řadu IT a organizačních bezpečnostních opatření k minimalizaci rizika úniku dat, jejich zničení, rozpadu, jako je: systém firewall, antivirové a antispamové bezpečnostní systémy, interní procedury přístupu, zpracování a nouzová obnova dat a záložní systém, který funguje na mnoha úrovních. Nezapomeňte však, že používání internetu vždy přináší riziko určitých bezpečnostních incidentů, ale ujišťujeme Vás, že díky zavedeným postupům pravidelné revize a aktualizace systémů IT a aktivnímu sledování kritických systémových bodů chceme co nejvíce omezit toto riziko.

 

8. JAKÁ MÁTE PRÁVA OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Podle GDPR, máte v souvislosti s přenosem vašich osobních údajů řadu práv, jako například:

a) Právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány – pokud máte dotazy ohledně toho, zda a jak zpracováváme Vaše údaje, kontaktujte nás zasláním informací na adresu contact@bechick.com, rádi zodpovíme na tyto dotazy, 

b) Právo na přístup a aktualizaci dat – máte vždy přístup k vašim osobním údajům na Vašem účtu v Obchodě. Údaje, které jste nám poskytli, můžete upravovat a aktualizovat. Pokud jste si v Obchodě nevytvořili účet, kontaktujte nás prostřednictvím emailu contact@bechick.com – poskytneme Vám informace, které Vaše údaje zpracováváme a aktualizujeme na základě Vašeho požadavku, 

c) Podle pravidel stanovených v GDPR máte také práva k: 
• Vymazání údajů – pokud chcete, abychom přestali zpracovávat Vaše údaje, můžete svůj účet Obchodě smazat nebo nás o smazání požádat. Nezapomeňte však, že toto právo není absolutní a můžeme odmítnout smazání Vašich údajů, pro které máme právní základ k jejím zpracováním, (např. plnění zákonné povinnosti, uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám, 
• Žádosti na omezení zpracování Vaších údajů
• Nahlášení námitek pokud jde o zpracování vašich údajů, je-li základem pro zpracování oprávněný zájem Administrátora nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu, 
• Odvolání souhlasu, pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, 
• Přenesení údajů, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo Vašem souhlasu. 

Všechny výše uvedené práva můžete vykonat kontaktováním na emailu contact@bechick.com

 

9. KDY VÁM ODPOVÍME?

Pokusíme se co nejrychleji zrealizovat Vaše žádosti a zodpovědět Vaše dotazy ohledně osobních údajů. V každém případě byste měli obdržet zprávu nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Během tohoto období Vám poskytneme odpověď nebo Vás budeme informovat o prodloužení lhůty a vysvětlení důvodů. Pokud budeme mít pochybnosti o tom, zda skutečně Vy provádíte konkrétní požadavek, můžeme Vás požádat o další otázky k ověření Vaší totožnosti.

 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ „COOKIES”

 

I. DEFINICE

1. Administrátor - Ing. Veronika Franková se sídlem Štěpánská 24, Praha 1, 110 00, IČ: 00934666, DIČ: CZ8661165579,  který poskytuje služby elektronicky, přechovává a získává přístupy k informacím v uživatelských zařízeních,
2. Webová stránka (portál) - webová stránka nebo aplikace, na které administrátor provozuje webovou stránku provozovanou v doméně: https://www.bechick.com/
3. Cookies - IT data, zejména malé textové soubory ukládané a přechovávané na zařízeních, prostřednictvím kterých uživatel používá webové stránky,
4. Cookies Administratora - se rozumí soubory cookies zveřejněné administrátorem týkající se poskytování elektronických služeb administrátora prostřednictvím webových stránek.
5. Externí soubory cookies - soubory cookies, které zveřejňují partneři administrátora prostřednictvím webových stránek,
6. Zařízení – znamená elektronické zařízení, pomocí něhož uživatel získá přístup na webovou stránku,
7. Uživatel – se rozumí subjekt, pro který mohou být poskytovány elektronické služby v souladu s pravidly a právními předpisy elektronickou cestou nebo, s nimiž může být uzavřena Smlouva o poskytování elektronických služeb.

 

II. TYPY POUŽÍVANÝCH COOKIES

1. Cookies používané administrátorem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby viry nebo jiný nežádoucí software nebo škodlivý software vstoupily do uživatelských zařízení. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a individuálně přizpůsobit webové stránky pro každého uživatele. Soubory cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu jejich přechovávání na zařízení a přiřazenou hodnotu.

2. Administrátor používá dva typy souborů Cookies:
a) RELAČNÍ COOKIES: jsou uloženy v uživatelském zařízení a zůstanou tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou pak trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele,
b) TRVALÉ COOKIES: jsou uloženy v uživatelském zařízení a zůstanou tam, dokud nebudou smazány. Ukončení relace daného prohlížeče nebo vypnutí zařízení je nevymaže ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých souborů cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele.

3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookies ke svým zařízením. Použijete-li tuto možnost, bude možné používat webové stránky kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookies.

 

III. CÍLE, PRO KTERÉ JSOU POUŽÍVANÝ SOUBORY COOKIES

1. ADMINISTRÁTOR POUŽÍVÁ VLASTNÍ COOKIES PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY:

a) KONFIGURACI WEBOVÝCH STRÁNEK
(i) přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek,
(ii) rozpoznání zařízení uživatele webových stránek a jeho umístění a správné zobrazení webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám.

b) OVĚŘENÍ UŽIVATELE NA WEBOVÉ STRÁNCE A POSKYTNUTÍ RELACE UŽIVATELI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
(i) udržení relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno na každé podstránce portálu;
(ii) správnou konfiguraci vybraných funkcí webových stránek, a zejména umožnění ověření pravosti relace prohlížeče,
(iii) optimalizace a zvýšení efektivity služeb poskytovaných administrátorem.

c) PROVÁDĚNÍ PROCESŮ NEZBYTNÝCH PRO PLNOU FUNKCIONÁLNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK
(i) přizpůsobení obsahu webových stránek uživatelským preferencím a optimalizaci používání webových stránek. Zejména tyto soubory umožňují rozpoznat základní parametry uživatelského zařízení a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
(ii) správné fungování partnerského programu, umožňující zejména ověření zdrojů přesměrování uživatelů na webové stránky webových stránek,
(iii) umožnění používání funkcí "Schránka" a "Košík" na webových stránkách. 

d) ANALÝZA A AUDIT SLEDOVANOSTI 
(i) vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají tyto stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

e) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI PORTÁLU

2. ADMINISTRÁTOR SLUŽEB POUŽÍVÁ VNĚJŠÍ COOKIES PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY: 

a) prezentace multimediálního obsahu na webových stránkách, který je stažen z externích webových stránek, např. Youtube,

b) shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů, např. Google Analytics, 

c) zobrazování reklam přizpůsobených preferencím uživatele pomocí online reklamního nástroje, např. Google AdSense, 

d) přihlášení k webu prostřednictvím sociálních webových stránek, např. Facebook.com, 

e) využívaní interaktivní funkce pro popularizaci webových stránek pomocí sociálních sítí, včetně například Facebook.com, Pinterest.com, Instagram

f) prezentování hodnocení na webových stránkách, které jsou staženy z externích webových stránek Heureka.cz, 

g) využívaní funkce pro usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek, které jsou staženy z externích webových stránek, jako například Live Chat.

 

IV. MOŽNOSTI STANOVENÍ PODMÍNEK UCHOVÁVÁNÍ NEBO PŘÍSTUPU DO COOKIES

1. Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení souborů Cookies, přičemž určí podmínky pro jejich ukládání a přístup k Uživatelskému zařízení. Změny v nastavení, uvedené v předchozí větě, může Uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že zablokujete automatické zacházení s Cookies v nastavení webového prohlížeče nebo budete informováni vždy, když budou Cookies umístěny na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů Cookies naleznete v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
2. Uživatel může soubory Cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.
3. Omezení používání souborů Cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách.
4. Příkladovou konfiguraci prohlížeče Google Chrome naleznete ZDE.